en
  • en
  • nl
en
  • en
  • nl
Cart 0

Amber Witkamp

Kwetsbaarheid

emoties fouten maken hulp vragen Kwetsbaarheid leider ouderschap volger

Alhoewel ik het tonen van mijn emoties helemaal niet eng of gek vind, vind ik het veel moeilijker om toe te geven dat ik iets (nog) niet kan of erger nog: hulp nodig heb. Maar welk effect dit op anderen?

Over projectie, leiders, volgers en het goede voorbeeld

Read more →


De urgentie van voorlichting over etniciteit, gender, geaardheid en seksualiteit

Amber Amber Witkamp etniciteit geaardheid gender inclusiviteit Jongeren Middelbare school racisme seksualiteit Seksuele voorlichting Tieners urgentie voorlichting Voorlichting Witkamp Workshop vrijheid

2/3 van de lhgbtqia+ gemeenschap en 83% van de mensen met een andere etnische achtergrond geeft aan zich in Nederland regelmatig gediscrimineerd te voelen (EU fundamental Rights Agency 2020) en vandaag de dag is Me-Too een begrip dat niet meer weg te denken is. En als ik eerlijk ben vind ik dat niet vreemd, want wanneer in ons leven krijgen wij actief les over het omgaan met onszelf en andere mensen?

Read more →